Mô hình mẫu

Canh tác dưa lưới trong nhà kính, nhà màn tại Tây Ninh

Canh tác dưa lưới trong nhà kính, nhà màn tại Tây Ninh

Công nghệ trồng dưa lưới trong nhà kính

          Công nghệ trồng dưa lưới trong nhà kính

Trồng dưa trong nhà màng công nghệ cao chi phí thấp, hiệu quả cao.

          Trồng dưa trong nhà màng công nghệ cao chi phí thấp, hiệu quả cao.

Đầu tư nhà màng, làm 4 vụ dưa lưới/năm, sau 1 năm thu cả vốn lẫn lời

Đầu tư nhà màng, làm 4 vụ dưa lưới/năm, sau 1 năm thu cả vốn lẫn lời

Dự án trồng Dưa Lưới trong hệ thống nhà kính tại Nghệ An

Dự án trồng Dưa Lưới trong hệ thống nhà kính tại Nghệ An