Mô hình mẫu

thiết bị tưới cây, vòi phun tưới cây, tưới cây tự động, vòi tưới cây, vòi tưới cỏ

Hướng dẫn lắp đặt bộ điều khiển trung tâm trong hệ thống tưới nhỏ giọt
thiết bị tưới cây, vòi phun tưới cây, tưới cây tự động, vòi tưới cây, vòi tưới cỏ

Chọn máy bơm cho hệ thống tưới tự động, kỹ thuật chọn máy bơm

Việc lựa chon công suất máy bơm là yếu tố hết sức quan trọng, nó đảm bảo cung cấp cho hệ thống tưới đủ lưu lượng, đủ áp suất và tiết kiệm chi phí trong quá trình vận hành.

Lợi ích của việc sử dụng màng phủ nông nghiệp

Theo nghiên cứu của trung tâm khuyến nông, thực tế đã và đang sử dụng màng phủ đất nông nghiệp của người dân tại các địa phương về những lợi ích mang lại của việc sử dụng màng phủ...

Chuyên cung cấp các loại màng nhà kính, dùng làm nhà ươm cây, trồng cây nông nghiệp kỹ thuật cao. Màng nhà kính được nhập từ Israel

Có nhiều khổ khác nhau: 2.2 m; 3.2m; 3.7m; 4.2m; 6m; 8m;
Độ dầy từ 120 Micron; 150 Micron; 180 Micron; 200Micron;
Chiều dài của cuộn = 100m
Màng có độ trong suốt cao; độ bền và độ dẻo tốt.